Om webbsidan

Användarvillkor
Denna webbplats tillhandahålls av BioGaia AB för att presentera information om BioGaia och dess produkter. Immateriella rättigheter Innehållet på denna webbplats, såsom texter, grafik och varumärken, är skyddat av immaterialrättslig lagstiftning och tillhör BioGaia eller dess licensgivare.

 

Innehållet på denna webbplats får inte kopieras, ändras, säljas, licensieras eller distribueras eller på något sätt exploateras kommersiellt utan tillstånd från BioGaia.

 

Det är tillåtet att ladda ner, läsa samt skriva ut kopior av innehållet på denna webbplats för personligt och icke kommersiellt bruk under förutsättning att du inte tar bort eller ändrar upphovsrättsinformation, varumärken eller annan äganderätts information.

 

Länkar till andra webbplatser
BioGaia’s webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. BioGaia ansvarar inte för dessa webbplatser eller dess innehåll. Om du väljer att gå in på en tredje parts webbplats genom en länk på BioGaia’s webbplats sker detta på egen risk.

 

Friskrivning
BioGaia’s webbplats tillhandahålls i befintligt skick och BioGaia gör inga utfästelser eller garantier för webbplatsen, dess tillgänglighet eller dess innehåll. All användning sker på egen risk. BioGaia kan när som helst utan förvarning ändra eller ta bort material från webbplatsen.

 

BioGaia’s webbplats kan även innehålla material från tredje man. BioGaia ansvarar inte för innehåll i material producerat av tredje man och all användning sker på egen risk.

 

BioGaia kan inte i något fall bli ansvarig för skada som beror på användningen av denna webbplats eller dess innehåll.

 

Behandling av personuppgifter
BioGaia’s webbplats samlar inte automatiskt in några personuppgifter om dig som besöker denna webbplats.

 

De personuppgifter (namn och e-postadress) som du lämnar när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kommer endast att användas för att skicka dig vårt nyhetsbrev.

 

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje man med undantag för BioGaia’s samarbetspartners som kan behöva uppgifterna för att sköta funktioner på denna webbplats. Du kan alltid kontakta oss och begära information om de personuppgifter vid behandlar om dig. En sådan begäran skall vara skriftlig och undertecknad. Du kan även kontakta oss och begära att dina personuppgifter rättas, blockeras eller raderas.

 

Cookies
BioGaia’s webbplats använder cookies för att optimera webbplatsens funktionalitet och för statistisk bearbetning. Vill du inte acceptera cookies kan du justera dina inställningar i din webbläsare så att cookies blockeras, men observera att vissa delar av webbplatsens funktionalitet då kan komma att försämras.

 

För mer information om cookies kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

 

Kontakt
BioGaia AB (publ)
Box 3242
Kungsbroplan 3A
SE-103 64 Stockholm
Org. nr.: 556380-8723
Momsregistreringsnummer: SE556380872301
info@biogaia.se

 

Styrelsens säte: Stockholm